Cleaning schedule for Bello Dolce

ตารางทำความสะอาดของพนักงานทุกสาขา

เลือกตารางทำความสะอาดให้ตรงกับวันที่กำหนด เช่น ทำความสะอาดตู้วันพุธ ให้เลือก yes หากไม่ใช่วันให้เลือก no

สำหรับวันอาทิตย์ให้เเลือกวันหยุดของตัวเองแทน

เช่น สำหรับ Vana Nava ทำความสะอาดวันอาทิตย์เลือกวันพุธ ,สถานีรถบัส วันอาทิตย์เลือกวันเสาร์, ตุ๊กตุ๊กและมอเตอร์วันอาทิตย์ เลือกวันจันทร์ , มาร์เก็ตวันอาทิตย์เลือกวันจันทร์ , บลูพอตวันอาทิตย์ เลือกวันศุกร์

สำหรับ Jolly ให้เลือก Jolly ทุกครั้ง

หากมีข้อสงสัยให้ถามที่ออฟฟิศได้