Opening time

Mnoday – Thursday วันจันทร์ ถึงวันพฤหัส from 10:00 to 21:00

Friday – Sunday วันศุกร์ ถึงวันอาทิตย์ from 10.00 to 22.00

Lunch Break: ½ hour (not from 13:00 to 18:00)
*Bluport not allow any staff to eat in the shop. There is a staff canteen at 3 floor.*

ไม่อนุญาติิให้ทานข้าวที่รถตุ๊กตุ๊ก ร้านอาหารพนักงานอยู่ที่ชั้น 3

Uniform: where Bello Dolce uniform every day, can bring some jacket cause Bluport is quite cold. Dont wear flipflop and sandal ให้ใส่ชุดพนักงานและควรเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยเพราะอากาศหนาว ห้ามใส่รองเท้าแตะทำงาน

Toilet: Can use the Toilet of the superstore
**Don’t forget to bring the money back from the shop** อย่าลืมเอากระเป๋ามาเปลี่ยนที่ร้าน

Record: เริ่มต้น 5,000 บาท

Spare item ของที่ต้องสต๊อคไว้

1.waffle cone 1 กล่อง
2.chocolate waffle cone 1 กล่อง
3.thai cone 3 แถว
4.waffle cup 1 กล่อง
5. Small cup 200 pcs หรือ 4 แถว
6.big cup 100 pcs หรือ 2 แถว
7.ถ้วย 3. Scoop 50 pcs หรือ3 แถว
8. จานกระดาษ 1 แพ๊ค
9.ช้อนดำ 10 แพ็ค
10. ช้อนชิม 3 แพ็ค
11. Oreo 5 แพ็ค
12. Marshmallow 2 แพ็ค
13.m&m อย่างละ 2 แพ็คใหญ่
14.gummy bear 5 แพ็ค
15.rainbow 1 แพ็ค
16. ทิชชู่ อย่างละ1. แพ็ค

17. คุ๊กกี้ช๊อคโกแลตชิป 3 ถุง

18. คุ๊กกี้เนย 2 กล่องเล็ก

ขอที่ต้องสต๊อคตามสาขา

Report การส่งรีพอร์ต

1. ส่งหลังเปิดร้านไม่เกิน 30 นาที, ตอนปิดกะและตอนปิดร้านให้ส่งภายในเที่ยงของวันถัดไป
หากลืมหักจากค่าคอมและค่าพาร์ทไทม์ 50 บาทต่อวัน
2. เขียนให้ครบทุกอย่าง ชั่งไอศครีม เงินทอน วันที่
.

BLUPORT
ข้อปฏิบัติและกฎระเบียบ ข้อห้ามในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ห้างฯ

สำหรับ SUPPLIER เช่าพื้นที่ PORT WALK สาขา หัวหิน
ร้านค้าเปิด-ปิด บริการตามเวลาที่กำหนด ดังนี้
วัน เข้าพื้นที่เตรียบริการ เปิด ปิด
จันทร์-ศุกร์ 09.30 น. 10.00น. 22.00น.
เสาร์-อาทิตย์ 09.30น. 10.00น. 22.00น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30น. 10.00น. 22.00น.

ทางห้างฯ ไม่อนุญาติการปิดร้านค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากร้านค้ามีความจำเป็นต้องปิดร้านค้าทางห้างฯ มีเงื่อนไขดังนี้
กรณีปิดร้านโดยผลการ ไม่ได้แจ้ง ทางห้างฯ จะดำเนินการปรับโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเงิน 2,000 บาท / วัน
กรณีปิดร้านค้า โดยแจ้งเรื่องก่อนล่วงหน้า และได้รับการพิจารณาจากทางห้างฯ แล้ว ทางห้างฯ จะดำเนินการปรับโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ เป็นเงิน 1,000 บาท / วัน กรณีมีจดหมาย/ยกเว้นเป็นกรณีไป
กรณีเปิดร้านสาย-ปิดร้านเร็ว ไม่ตรงตามเวลาที่ห้างฯกำหนด ห้างฯ จะดำเนินการปรับโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
จันทร์-ศุกร์ ปรับเป็นเงิน 300 บาท
เสาร์-อาทิตย์ ปรับเป็นเงิน 500 บาท
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปรับเป็นเงิน 500 บาท
ร้านค้าต้องจัดส่งพนักงานตัวแทนขาย เข้ายื่นเอกสาร เพื่อรับบัตรประจำตัวพนักงาน ให้เรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ขาย ยื่นเอกสาร วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00น.-16.00น. เอกสารที่ยื่นได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายสี 3 รูป,จดหมายแนะนำตัวจากบริษัท/ร้านค้าและต้องจัดเตรียมพนักงานไว้สับเปลี่ยน
กรณีฉุกเฉิน ร้านค้าควรจัดตัวแทนขายให้เพียงพอกับจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ เจ้าของร้านหรือพนักงานตัวแทนขาย ที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อทำการจำหน่ายสินค้าหรือบริการเปรียบเสมือนพนักงานส่วนหนึ่งของห้างฯ จะต้องเคารพกฎระเบียบที่ห้างกำหนดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีผู้ฝ่าฝืนทางแผนกจะดำเนินการตามกฎระเบียบตามความเหมาะสมทันที
เจ้าของร้านค้าหรืพนักงานผู้แทนขาย เข้าประจำพื้นที่ทุกครั้งต้องติดบัตรตลอดเวลา และให้แต่งกายสุภาพ รายระเอียดมีดังนี้
กรณีมีเครื่องแบบเป็นของตัวเอง จะต้องส่งให้ทางห้างฯ เพื่ออนุมัติ
กรณีไม่มีเครื่องแบบเป็นของตัวเอง จะต้องสวมใส่ตามที่ห้างฯ กำหนดเท่านั้น
ห้ามมิให้ สวมรองเท้าแตะ,เสื้อยืดคอกลม,กางเกงยีนส์,กางเกงขาสั้น,สวมหมวก เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนทางแผนจะเพิกถอนคืนบัตร และขอให้ออกจากพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
กรณีเจ้าของร้านค้ามีความประสงค์ที่จะเข้าทำการจัดเตรียมงาน,สถานที่ ช่วงก่อนห้างฯเปิด-ปิดทำการ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังนี้
ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าทำการ 3 วัน ทำการและให้เข้าทำการได้เฉพาะวันอังคาร,วันพุธ เท่านั้น ต้องทำการแลกบัตรเข้าทำการ (บัตร SUPPLIER) ที่จุดแลกบัตรจุดรปภ. ลานจอดรถชั้น B (จุดตอกบัตรพนักงาน)
ควรติดบัตรที่อกด้านซ้าย ตลอดเวลาที่เข้าทำการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รปภ.สังเกตุเห็นบัตรชัดเจน ไม่อนุญาติให้ผู้ไม่ติดบัตรเข้าทำการภายในห้างฯ
การแลกบัตรเข้าทำการคืน ให้แลกคืนที่เดิมหากบัตรข้ำการสูญหายจะเสียค่าปรับ บัตรล่ะ 100 บาท และหากไม่นำมาคืนวันต่อวันจะถูกปรับ บัตรล่ะ 50 บาท ขอความร่วมมือในการตรวจเช็คร่างกาย,กระเป๋า,ทรัพสินย์และวัสดุ-อุปกรณ์ ช่วงก่อนและหลังเข้าทำการโดยเจ้าหน้าที่ธุรการรปภ. เป็นผู้ตรวจ
การขอแจกแผ่นพับ-ใบปลิว ขอให้ร้านแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าพร้อมส่งตัวอย่างแผ่นพับ-ใบปลิว เสนอฝ่ายบริหารสินค้าฯ ก่อนล่วงหน้า 7 วัน และจัดส่งพนักงานมาแจกเอง (กรณีที่ห้างฯอนุญาติให้แจก)
ในกรณีมีความประสงค์จะถ่ายภาพ,บันทึกเทป VDO ในร้านค้าตนเอง ผู้เช่าต้องแจ้งเรื่องทางห้างฯ ล่วงหน้าโดยส่งเป็นจดหมายก่อน 7 วัน
ร้านค้าต้องเข้าประชุมทุกครั้งที่ห้างฯ กำหนดหรือแจ้งให้ทราบ และคำบอกกล่าวใดๆ ที่ฝ่ายแจ้งให้ร้านค้าผู้เช่าทราบในพื้นที่ขายให้ถือว่าเป็นคำบอกกล่าวโดยชอบแล้ว

ร้านค้าต้องเข้าร่วมแผนฝึกซ้อมอัคคีภัย ร่วมกับทางห้างฯ จำนวน 2 ครั้ง/ปี เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมหากเกิดอัคคีภัย
เจ้าของร้านค้าจะต้องรับผิดชอบดูแลพนักงานขาย ปิดวาล์วน้ำ,ปลั๊กไฟฟ้าที่เลิกใช้แล้วทุกครั้ง หลังทางห้างฯ ปิดทำการแล้ว หากมีการตรวจพบว่าลืมทำการปิดจะถูกปรับเป็นเงินครั้งละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) พนักงานจะถูกเพิกถอนปรับย้ายออก ยกเว้นปลั๊กไฟที่ได้รับอนุญาตติดเครื่องหมายห้ามถอดปลั๊กเท่านั้น
กรณีจะนำฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์เข้ามาเพิ่มเติมจากเดิม จะต้องได้รับการอนุมัติจากทางห้างฯ ก่อนเท่านั้น
ข้อห้ามต่างๆ
ห้ามทางร้านค้านำสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธสงคราม,วัตถุระเบิด หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน รวามถึงสัตว์เลี้ยงและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้ามาพื้นที่ขายภายในห้างฯ
ห้ามร้านค้าเปิดเครื่องรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,เครื่องเล่นเทปหรือเครื่องเล่นอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าเด็ดขาด
ห้ามร้านค้าติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้,อุปกรณ์หรือการกระทำใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อระบบไฟฟ้า,น้ำประปา,แก็ส และระบบสิ่งอำนวยความสะดวกของห้างฯโดยเด็ดขาด
ห้ามมิให้เจ้าของร้าน พนักงานผู้แทนขายผู้เช่าทุกท่านนำอาหาร,ของรับประทาน,ขนม เครื่องดื่มมึนเมา เข้ามารับประทานในพื้นที่ขายร้านค้าทั้งในเวลาห้างฯ เปิด-ปิดทำการ
ห้ามนำรถเข็นของแผนกซุปเปอร์มาใช้งานโดยเด็ดขาด ให้ผู้เช่าต้องจัดเตรียมรถขนของมาเอง กรณีใช้รถเข็นของแผนกซูปเปอร์จะถูกปรับเป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ห้ามอ่านหนังสือ,นอนหลับและห้ามใช้สถานที่ขายเป็นที่พักผ่อนในยามวิกาล
ห้ามร้านค้าจัดวางหุ่นหรือ HANG แขวน ต่างๆ ออกมานอกพื้นที่ที่กำหนดโดยเด็ดขาด
ห้ามมิให้ผู้เช่านำสถานที่เช่าไปให้เช่าช่วงอีกต่อหนึ่ง หรือให้บุคคลอื่นเข้าไปใช้ประโยชน์ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางห้างฯ ทางห้างฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อห้ามของทางห้างฯ หากฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ทางห้างฯ ขอใช้สิทธิ์บอกยกเลิกสัญญา การเช่าพื้นที่ ที่ผู้เช่าได้ลงนามไว้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ห้ามมิให้ทะเลาะวิวาทในพื้นที่ขายโดยเด็ดขาด
ห้ามวางเครื่องรางของขลัง และสิ่งบูชาทุกประการในพื้นที่ขาย
14. หากร้านค้ากระทำผิดกฎระเบียบบริษัทฯ ทางห้างฯ จะดำเนินการดังนี้
14.1 เตือนด้วยวาจาเป็นเอกสารเตือน
14.2 ออกจดหมายเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
14.3 ยกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่คืนเงินประกันสัญญาเช่า
15. หากการชำระค่าเช่ารายเดือนให้ชำระภายในวันที่ 5 ของเดือนนั้นๆ ที่ฝ่ายการเงิน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด