Rules & Regulation

Opening time

Open every day เปิดทุกวัน  from 10.00 to 18.00

Lunch Break: ½ hour (not from 13:00 to 18:00)
The staff can eat in the shop. Better you bring your food from home.

ทานอาหารในร้านและนำอาหารมาทานจะดีกว่า

Uniform: where Bello Dolce uniform, apron and hat every day every day. Dont wear flipflop and sandal

ให้ใส่ชุดพนักงาน ห้ามใส่ขาสั้นกางเกงยีน ใส่ผ้ากันเปื้อนและหมวก ห้ามใส่รองเท้าแตะทำงาน

Toilet: Can use the Toilet of the superstore

Record: เริ่มต้น 12,647 บาท

Spare item ของที่ต้องสต๊อคไว้

1.waffle cone 1 กล่อง
2.chocolate waffle cone 1 กล่อง
3.thai cone 3 แถว
4.waffle cup 1 กล่อง
5. Small cup 200 pcs หรือ 4 แถว
6.big cup 100 pcs หรือ 2 แถว
7.ถ้วย 3. Scoop 50 pcs หรือ3 แถว
8. จานกระดาษ 1 แพ๊ค
9.ช้อนดำ 10 แพ็ค
10. ช้อนชิม 3 แพ็ค
11. Oreo 5 แพ็ค
12. Marshmallow 2 แพ็ค
13.m&m อย่างละ 2 แพ็คใหญ่
14.gummy bear 5 แพ็ค
15.rainbow 1 แพ็ค
16. ทิชชู่ อย่างละ1. แพ็ค

ขอที่ต้องสต๊อคตามสาขา

Report การส่งรีพอร์ต

1. ส่งหลังเปิดร้านไม่เกิน 30 นาที, ตอนปิดกะและตอนปิดร้านให้ส่งภายในเที่ยงของวันถัดไป
หากลืมหักจากค่าคอมและค่าพาร์ทไทม์ 50 บาทต่อวัน
2. เขียนให้ครบทุกอย่าง ชั่งไอศครีม เงินทอน วันที่
.

สวนน้ำวานานาวา

กฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยของอาหาร สำหรับพนักงาน Kiosk
1.พนักงานต้องรักษาความสด ความสะอาดของอาหารอยู่เสมอ
2.พนักงานต้องแต่งกายตามกฎระเบียบของบริษัทตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน คือ สวมหมวกคลุมผมอย่างมิดชิด,สวมผ้ากันเปื้อน,สวมเครื่องแบบของที่บริษัทกำหนด และติดบัตรตลอดเวลาที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย เครื่องแต่งกายต้องสะอาด ซักทุกวัน,ห้ามนุ่งกางเกงยีนส์,ห้ามสวมรองเท้าแตะ
3.ห้ามพนักงานไว้เล็บยาว ไม่ทาเล็บ หรือทาสีเคลือบเล็บ ให้รักษาความสะอาดของมือตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
4.ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิดขณะปฏิบัติงาน และห้ามใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง ต้องใช้อุปกรณ์ ช่วยหยิบจับ
5.หากเกิดบาดแผลที่บริเวณมือหรือแขน ให้ใช่พลาสเตอร์ยาชนิดกันน้ำ ปิดบาดแผลอย่างมิดชิด และหากเป็นแผลที่มือให้สวมถุงมือทับอีกชั้น
6.ห้ามสูบบุหรี่ บ้วนน้ำลาย สั่งน้ำมูก ไอ-จามรดอาหารในขณะปฏิบัติงาน ในกรณีเจ็บป่วย เกี่ยวกับทางเดินหายใจขอให้พนักงานใส่ผ้าปิดปาก
7.ห้ามวางอาหาร หรือประกอบอาหารบริเวณพื้น และภาชนะที่มีอาหารบรรจุ ต้องมีฝาปิดอยู่เสมอ
8.ใช้ที่คีบ ช้อนหรือสวมถุงมือที่สะอาดเมื่อเตรียมอาหารหรือหยิบจับอาหารโดยตรง ไม่สัมผัสอาหารด้วยมือเปล่า
9.แยกเก็บของใช้ส่วนตัว หรือยาส่วนตัว ไม่วางปนกับอาหาร อุปกรณ์ หรือในตู้เย็น
10.ห้ามใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออาหาร รองอาหาร หรือนำถุงขยะมาใช้ใส่อาหาร
11.ห้ามวางของหรืออุปกรณ์เครื่องครัวบนพื้นโดยตรง
12.ไม่แช่อาหารหรือสิ่งใดๆ ลงในน้ำแข็งที่ใช่บริโภค และใช้จำหน่ายให้กับลูกค้า
13.ต้องไม่มีหรือไม่ใช้อาหารหมดอายุโดยเด็ดขาด ทั้งวัตถุดิบและอาหารที่วางจำหน่าย
14.การเก็บวัตถุดิบหรืออาหารที่ต้องการความเย็น เช่น เนื้อสัตว์ นม กะทิ ซูซิ ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น ตู้โชว์ หรือถังน้ำแข็งเสมอ และนำออกมาเมื่อต้องการใช้งานเท่านั้น ในกรณีการวางขายซูซิ ต้องวางขายในตู้ที่ควบคุมความเย็นได้เท่านั้นห้ามวางขายที่อุณหภูมิห้อง
15.เก็บอุปกรณ์ในการทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ไม้ม็อบ ให้พ้นจากพื้นที่เตรียมอาหาร

การปฏิบัติตามแผนการตลาด หรือแผนธุรกิจ
1.ผู้ค้าหรือลูกจ้างและบริวารของผู้ค้าต้องปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการ Action Plan ที่ได้ตกลงร่วมกันในการทบทวน Business Review ทุกครั้งอย่างเคร่งครัด
2.ผู้ค้าหรือลูกจ้างและบริวารของลูกค้าที่ ละเลย ไม่ใส่ใจ ไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่สนับสนุนที่จะทำให้เกิดผลของแผนปฏิบัติการ Action Plan นั้นๆ ย่อมถือเป็นการไม่ให้ความร่วมมือกับบริษัท
3.บริษัท จะจัดให้มีการทบทวน Business Review เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจและผลประโยชน์ของทั้งบริษัท และผู้ค้า
4.บริษัท โดยเจ้าของ หรือกรรมการผู้มีอำนาจจะต้อง เข้าร่วมในการทบทวน Business Review อย่างสม่ำเสมอหากมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมอบอำนาจ หรือส่งผู้ที่มีอำนาจในบริษัท อันดับรองลงไป เข้าร่วมในการทบทวน Business Review
5.หากมีการร้องขอเป็นหนังสือ ผู้ค้าตกลงที่จะนำส่ง หรือแสดง ผลกำไรขาดทุน ของร้านค้า แต่ละสาขาแก่ผู้รับบริการ ให้แก่บริษัทภายใน 7 วันทำการ
6.บริษัทสงวนสิทธิในการต่อสัญญา ระยะสั้น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หลังจากสัญญา 1 ปีหมดลง จากสาเหตุดังต่อไปนี้
6.1 ผู้รับบริการไม่สามารถทำการขายได้ตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้เป็นระยะเวลา 2 เดือน
6.2 ผู้รับบริการหรือบริวารไม่ใส่ใจ หรือละเลยในการบริหารร้านค้า
6.3 ผลการประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐาน
6.4 ฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท

ข้อกำหนดซึ่งหากฝ่าฝืนถือเป็นความรับผิดร้ายแรง
1.ห้ามบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาติทำงาน (ตัวจริง) ทำงานในร้านค้า
2.ห้ามร้านค้ารับชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด ต้องรับเป็นสาย wristband เท่านั้น ได้
3.ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย
4.ห้ามทำการลักทรัพย์สิน
5.ห้ามร้านค้านำสาย wristband ไปแลกเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์จำหน่าย
6.ห้ามร้านค้าโอนสิทธิตามสัญญาหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเข้าประกอบกิจการหรือแบ่งส่วนครองสถานที่แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท
7.ห้ามร้านค้าปิดร้าน หรือหยุดดำเนินการขาย หรือการกระทำอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ แก่บริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม
8.ห้ามนำหรือพกพา อาวุธ หรือ วัตถุระเบิดเข้ามาในบริเวณที่ทำงาน หรือขณะปฏิบัติงาน
9.ห้ามกระทำผิดอาญาโดยเจตนา
10.ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งเสพติดทุกชนิดเข้ามาในบริเวณห้าง
11.ห้ามกระทำประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายร้ายแรง